O nas

Jesteśmy zespołem ludzi
z pasją

Pomagamy specjalistom szybko i rzetelnie diagnozować dzieci i młodzież za pomocą narzędzi diagnostycznych nowej generacji.

Eksperci dziedzinowi

Zespół uznanych naukowców z dorobkiem naukowym w każdym z obszarów projektu

Wiedza technologiczna

Doświadczeni ludzie z doświadczeniem analitycznym i technologicznym

Nastawienie na osiąganie celi

Zespół menadżerów, którzy potwierdzili swoją skuteczność w biznesie

Nasza misja

Nigdy wcześniej świat zewnętrzny nie wywierał tak ogromnej presji na psychikę naszych dzieci, o której my dorośli wciąż tak mało wiemy. Z tego względu zdecydowaliśmy się stworzyć najwyższej klasy narzędzia diagnostyczne, zintegrowane z systemem informatycznym, które umożliwiają diagnostom głęboki i precyzyjny wgląd w psychikę dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, pomagając w ten sposób wzmacniać pozytywne zachowania, jak też tworzyć skuteczne terapie.

Karina Porębska - Prezes Zarządu
Kto za tym stoi?

Zespół

Ludzie z pasją, którzy tworzą nową wartość dla diagnostyki psychopedagogicznej.

Karina Porębska
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Marek Robel
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Digitalizacji Procesów Diagnostycznych
Magdalena Glińska
Dyrektor Zarządzający
Anna Skokoń
Psycholog - Specjalista ds. Narzędzi Diagnostycznych
Katarzyna Juras
Kierownik Projektów - Programy Profilaktyczno-Wychowawcze
Bogumiła Pasierb-Nowak
Psycholog - Specjalista ds. Narzędzi Diagnostycznych
Marlena Bryszak
Pedagog - Sprzedaż i Wsparcie Klientów
Piotr Filipiak
Wsparcie Klientów, Specjalista ds. Systemu Diagnoz
Patrycja Filus
Biuro Zarządu, Marketing, PR i Wsparcie Sprzedaży
Kto za tym stoi?

Autorzy narzędzi

Zespół naukowy, który tworzy nowe standardy dla diagnostów.

prof. dr hab. Ewa Wysocka
Kierownik Zespołu Teoretyków
dr hab. Paweł Grygiel, prof. UJ
Modelowanie Psychometryczne
dr Barbara Ostafińska-Molik
Kierownik B+R, Modelowanie Psychometryczne
dr Joanna Góźdź
Członek Zespołu Teoretyków, Obszar Kwestionariuszy Oceny Motywacji
dr Tomasz Żółtak
Modelowanie Algorytmów Obliczeniowych
dr Edyta Charzyńska
Członek Zespołu Teoretyków, Obszar Kwestionariuszy Oceny Motywacji
dr Julia Łosiak-Pilch
Członek Zespołu Teoretyków, Obszar Kwestionariuszy Oceny Funkcjonowania Społecznego
dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ
Kierownik Zespołu Zbierania Danych
Przeczytaj

Co mówią o nas eksperci

„(…) chciałabym mocno podkreślić wyjątkowość tego opracowania i wielką radość z faktu, że pedagodzy zajmujący się profilaktyką opartą na naukowych podstawach otrzymają dzięki pracy tego Zespołu wysoce profesjonalne wsparcie diagnostyczne.”

prof. dr hab. Maria Deptuła
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Czas

Nasza historia

Od pomysłu do realizacji...

2016
Powołanie projektu Diagmatic

koncepcja połączenia nowoczesnych metod analizy danych i technologii IT w diagnozie psychopedagogicznej

Rozpoznanie potrzeb rynku

identyfikacja luki w zakresie wieloobszarowego badania motywacji oraz funkcjonowania społecznego

2017
2018
Start projektu

utworzenie zespołu, określenie planu pracy oraz długoterminowych celów ilościowych i jakościowych

Uzyskanie wsparcia z NCBiR

jeden z trzech najwyżej punktowanych projektów na niemal 300 ocenianych wniosków z wielu dziedzin naukowych

2018
2019
Opracowanie koncepcji narzędzi

wybór adekwatnych założeń teoretycznych, określenie wstępnej struktury i list pozycji testowych

Zakończenie badań normalizacyjnych

trzy tury badań (pilotażowe, postpilotażowe, zasadnicze),  kilkanaście tysięcy danych

2020
2020
Modelowanie psychometryczne

finalna analiza zebranych danych, ustalenie norm, konstrukcja algorytmów i modeli obliczania wyniku

Finał prac nad systemem diagnoz

udostępnienie narzędzi diagnostycznych, potwierdzenie bezpieczeństwa i zgodności z RODO

2021
Clients

You're in good company

Fidelity is a CMS Webflow template

Clients

You're in good company

Fidelity is a CMS Webflow template