17-11-2022

Jesienne konferencje z udziałem Diagmatic

Przeczytasz w 2 minuty

Pogoda nie zawsze rozpieszcza, dni coraz krótsze, jednak w Diagmatic to właśnie ta pora roku obfituje w wydarzenia otwierające przestrzeń na spotkania i wymianę doświadczeń z osobami zainteresowanymi diagnozą psychopedagogiczną.

Jesienny sezon konferencyjny rozpoczęliśmy 20 września od XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Poznaniu, gdzie podczas sekcji dotyczącej myśli metateoretycznej i metodologicznej w pedagogice, wraz z zespołem naukowym, mieliśmy okazję zaprezentowania naszych narzędzi szerokiemu gronu odbiorców.

Następnie podczas Regionalnej Konferencji Edukacyjnej „Różnorodność, relacje i nowoczesność, czyli tworzymy lepszą szkołę”, która odbyła się dn. 23 września w Kętrzynie, przedstawiliśmy skuteczne sposoby realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, a także  zalety wykorzystania cyfrowych narzędzi do diagnozy funkcjonalnej.

Kolejnym punktem w naszym jesiennym kalendarzu wydarzeń był XVI Kongres Zarządzania Oświatą w Zakopanem. w dniach 3-4 października prezentowaliśmy możliwości naszych narzędzi kadrze kierowniczej oświaty: dyrektorom szkół i placówek oświatowych, wizytatorom, urzędnikom samorządowym i kuratoryjnym.

Po naszym udziale w Kongresie złapaliśmy tylko chwilę oddechu, ponieważ mieliśmy w planach dwa kolejne wydarzenia.

Pierwszym z nich była V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Oświaty i Samorządu – „Edukacja to komunikacja” dn. 20 października. Podczas panelu poświęconemu informatyzacji szkoły, pokazaliśmy w jaki sposób nasze narzędzia wprowadzają diagnozę psychopedagogiczną w erę cyfryzacji.

Ostatnim jesiennym wydarzeniem, w którym wzięliśmy udział był XVI Ogólnopolski Kongres dla pedagogów i psychologów szkolnych, który odbył się 27 października. W naszym wystąpieniu zaadresowaliśmy potrzeby szkolnych specjalistów, mających za zadanie realizować wkraczającą do szkół diagnozę funkcjonalną.

Każde spotkanie, rozmowa, wymiana myśli podczas konferencji, były dla nas źródłem pozytywnych doświadczeń. Dały nam możliwość poznania odbiorców naszych narzędzi, lepszego zrozumienia ich potrzeb oraz oczekiwań. Ta wiedza motywuje nas do poszukiwania wciąż nowych rozwiązań, odpowiadających na potrzeby różnego rodzaju placówek.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom odpowiedzialnym za organizację oraz koordynację poszczególnych wydarzeń, za zaproszenie nas do udziału oraz okazane wsparcie.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują nam jak ważne są bliskie relacje z dyrektorami szkół, poradni, placówek, organów prowadzących oraz ze specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, dlatego z niecierpliwością czekamy na kolejne wydarzenia.

Zespół Diagmatic