Narzędzie

Skala Aprobaty Społecznej
(SAS)

Jedyne tego typu samodzielne narzędzie skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat, pozwalające na weryfikację badanych do prezentowania się w lepszym, jak i gorszym świetle.

Dwie wersje skali - dla dzieci i adolescentów

Proste i zrozumiałe treści pozycji testowych

Wsparcie w diagnozie kwestionariuszami samoopisowymi

Autorzy

Narzędzia zostały opracowane przez polskich naukowców przy ścisłej współpracy ze środowiskiem specjalistów zajmujących się na co dzień diagnozą psychopedagogiczną dzieci i młodzieży.

Podstawy teoretyczne, psychometria, lista pozycji testowych oraz interpretacja wyników:
dr Marek Muszyński, IFiS PAN

Opracowanie struktury modułu informatycznego obliczania wyników pomiaru oraz algorytmów obliczania wyników:
dr Tomasz Żółtak

Opis narzędzia

Skala Aprobaty Społecznej służy mierzeniu skłonności do prezentowania się w nadmiernie pozytywny sposób. Uzyskanie na niej wyników skrajnych (bardzo wysokich lub bardzo niskich) może oznaczać, że dana osoba posiada tendencję do prezentowania się w nadmiernie pozytywnym bądź negatywnym świetle.

Skale badania

Skala Aprobaty Społecznej (SAS) to 2 kwestionariusze pozwalające na weryfikację badanych do prezentowania się w lepszym lub gorszym świetle:
 • SAS-D - Skala Aprobaty Społecznej - Dzieci (9-12 lat)
  • SAS-A -Skala Aprobaty Społecznej - Adolescenci (12-16 lat)

  Zastosowanie

  Skala Aprobaty Społecznej może być stosowana jako dodatkowe wsparcie przy diagnozie z wykorzystaniem dowolnych kwestionariuszy samoopisowych (nie tylko tych oferowanych przez Diagmatic).

  Skala pozwala na kontrolowanie skłonności do prezentowania się w określony sposób. Jest to szczególnie istotne w diagnozie, gdyż dotyczy ona często tematów wrażliwych społecznie i delikatnych dla osoby badanej, co zwiększa tendencję do kontrolowania wrażenia wywieranego w procesie diagnozy.

  Właściwości psychometryczne

  Narzędzie zostało poddane rygorystycznym analizom psychometrycznym, z wykorzystaniem zaawansowanych i nowoczesnych procedur statystycznych, dzięki czemu diagnosta zyskuje większą pewność, że wyniki otrzymane w badaniu są miarodajne i adekwatnie odzwierciedlają poziom badanej cechy (są trafne i rzetelne). Rzetelność alfa Cronbacha 0,87 - (dobra).

  Grupa wiekowa i sposób badania

  Skala Aprobaty Społecznej (SAS) przeznaczona jest dla dzieci klas IV-VIII szkoły podstawowej, nie młodszych niż 9 lat i nie starszych niż 16 lat.

  Skala została opracowana jako narzędzie w pełni cyfrowe. Przeprowadzenie badania odbywa się poprzez urządzenia elektroniczne typu tablet lub komputer i ma formę samoopisu badanego.

  Użytkownicy

  Skala Aprobaty Społecznej przeznaczona jest dla psychologów i pedagogów zajmujących się diagnozą psychopedagogiczną dzieci i młodzieży.

  Standardy APA/EFPA/NCME

  Narzędzie spełnia kryteria zapisane w najnowszym wydaniu podstawowego zbioru standardów psychometrycznych oraz etycznych (ze względu na adaptację kulturową).