Polityka Prywatności

Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Dokument ten przedstawia informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:
 1. odwiedzasz stronę www.diagmatic.pl (w tym każdą z jej podstron – dalej strona ta oraz jej podstrony łącznie zwane są „Stroną”),
 2. kontaktujesz się z nami, w tym za pomocą formularza kontaktowego na Stronie , osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej.
 1. 1. Administrator danych osobowych
 2. 1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Diagmatic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bydgoska 6, 30-056, Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767866 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).
 3. 1.2. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się: pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem ul. Bydgoska 6, 30-056 Kraków, telefonicznie pod numerem (+48) 606 113 200 lub  za pomocą wiadomości e-mail: dane.osobowe@diagmatic.pl.
 4. 2. Cel i podstawy prawne przetwarzania
 5. 2.1. Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności będziemy przetwarzać w następującym celu:
 6. odpowiedzi na wiadomości kierowane do nas za pomocą formularzy kontaktowych bądź na wiadomości wysłane na nasze dane kontaktowe – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 7. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce – w oparciu o przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej nakładające takie obowiązki,
 8. analizy korzystania ze Strony, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 9. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 10. marketingu bezpośredniego produktów lub usług (w tym wysyłki newslettera) – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy łączy nas istniejąca relacja biznesowa, a w przypadku gdy taką relację dopiero zamierzamy nawiązać w oparciu o Twoją zgodę (od czasu wyrażenia zgody przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania),
 11. archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych – w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych.
 12. 3. Dane przetwarzane w celu kontaktu – zakres przetwarzania
  W przypadku gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą dostępnego na naszych stronach formularza kontaktowego, podanych adresów e-mail, numerów telefonów czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach marketingowych czy gdy jesteś klientem Spółki), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje wiadomości (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszej Stronie) bądź które posiadamy w związku z łączącą nas relacją lub zebraliśmy z powszechnie dostępnych źródeł. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, to jest w celu:
 13. odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,
 14. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich,
 15. archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych).
 16. 4. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z naszej Strony – zakres przetwarzania
  W przypadku, gdy korzystasz z naszej Strony zapisujemy takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, dokonane wybory w zakresie cookies czy sposób korzystania ze Strony. W większości przypadków nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. Natomiast w sytuacji, gdy jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą, co może nastąpić gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej Stronie), stać się one mogą dla nas Twoimi danymi osobowymi. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w szczególności:
 17. dostosowania sposobu, w jaki Strona jest wyświetlana i jej personalizacji,
 18. zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze Strony,
 19. analizy zachowania na Stronie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami.
 20. 5. Okres przetwarzania danych
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
 21. do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt,
 22. do celów marketingowych – przez czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona,
 23. do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń,
 24. do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Spółkę w sposób prawidłowy,
 25. do celów poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Strony – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu,
 26. do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji w Spółce,
 27. każdorazowo jednak dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes), albo nie dłużej niż do wycofania zgody, jeżeli jest ona podstawą prawną przetwarzania danych.
 28. 6. Odbiorcy danych
  Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:
 29. osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, księgowości, komunikacji elektronicznej, hostingu danych),
 30. odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
 31. innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych podmiotów.
 32. 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
  Każdorazowo gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.
 33. 8. Łącza do stron podmiotów trzecich
  Na Stronie zamieszczone są łącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. W stosunku do osób odwiedzających te strony obowiązują inne zasady niż opisane tutaj w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również kto inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.
 34. 9. Wtyczki Społecznościowe
  Na Stronie zamieszczone są wtyczki mediów społecznościowych. Korzystając ze Strony, adres IP Twojego urządzenia oraz identyfikator przeglądarki, którą używasz przekazywane są do dostawców tych mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Naciśnięcie na wtyczki mediów społecznościowych dodatkowo nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać inne dane z Twojego urządzenia. Zwróć uwagę, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Więcej informacji odnośnie do celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione Twoje dane osobowe, w tym jakie przysługują Ci w związku z tym prawa i możliwe do wyboru opcje w celu ochrony prywatności znajdziesz na stronie:
 35. Facebook Ireland Ltd., Irlandia:  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. Wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook”) Spółka pełni funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Informacje na temat zasad współadministrowania danymi przez Spółkę i Facebook znajdziesz na tej stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Natomiast informacje o tym jak Facebook przetwarza dane osobowe na potrzeby statystyk dostępne są w tym miejscu: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 36. Twitter, Inc., USA:  https://twitter.com/en/privacy
 37. LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irlandia: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Wraz z LinkedIn Ireland Unlimited Company (dalej „LinkedIn”) Spółka pełni funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Informacje na temat zasad współadministrowania danymi przez Spółkę i LinkedIn znajdziesz na tej stronie: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
 38. Google Ireland Limited, Irlandia: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 39. 10. Uprawnienia
  W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1. Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:
 40. Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
 41. Prawo do wycofania zgody.  Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tę zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
 42. Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.
 43. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 44. Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
 45. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 46. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 47. 11. Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii
  Strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie (w tym: narzędzia od Google Inc., to jest, Google Analytics) .Strona używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:
 48. w zakresie niezbędnym do jej działania, to jest do dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,
 49. w zakresie innym niż niezbędny, to jest do monitorowania i analizy w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania.
 50. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
 51. pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika na Stronie,
 52. funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji ustawień w zakresie cookies),
 53. pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów, w tym Google Inc oraz mediów społecznościowych, których wtyczki zostaną zaimplementowane na Stronie.
 54. Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały we odpowiedniej części Polityki Prywatności.
 55. Sposoby wyłączenia plików cookies
 56. Wchodząc na naszą Stronę masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies do celów innych niż niezbędne do działania Strony. Nawet jeżeli już wyraziłeś zgodę możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej. Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia sposobu zarządzania plikami cookies poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek.
 57. Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?Every=GE NIE.Platform%3DDesktop&hl=en
 58. Operahttps://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
 59. Firefoxhttps://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 60. Apple Safarihttps://support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 61. Windows Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/fil-ph/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 62. Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę, by samodzielnie każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu.
 63. Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.
 64. Przekaż nam swoje preferencje co do plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę również na cookies opcjonalne – naciśnij „OK”, jeżeli tylko na cookies niezbędne – naciśnij „Tylko niezbędne cookies”.