Rzetelna diagnoza potrzeb Twoich uczniów - oferta dla szkół
Zobacz szczegóły
Odkryj

Nowoczesne metody do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dzieci i młodzieży

Najwyższej klasy narzędzia diagnostyczne stworzone przez zespół ekspertów dziedzinowych w oparciu o nowoczesne techniki analizy danych dla specjalistów zajmujących się diagnozą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży.

Nowe narzędzie diagnostyczne Diagmatic - Skala Aprobaty Społecznej dla Dzieci i Młodzieży (SAS)
Przeczytaj
Zobacz

Kto korzysta z naszych metod

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 1 w Krakowie

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 2 w Krakowie

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 4 w Krakowie

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

OŚOPiP
Centrum Medyczne
UNIMED sp. z o.o.

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Aleksandrowie Kujawskim

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 2 w Bydgoszczy

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Chojnicach

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kluczborku

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Leżajsku

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Miastku

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Miejscu Piastowym

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Namysłowie

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ostrołęce

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Słupsku

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wieliczce

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Olesnie

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Skawinie

Uniwersytet Warszawski
"Ostrołęckie Obserwatorium Oświatowe"

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej"

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przeworsku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Warszawie

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Tarnowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 we Wrocławiu

SPECMED Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży w Krośnie

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Opolu

Gabinet Terapeutyczny Marta Kuzyk

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Fun School KOTerapeuci Martyna Zalewska

Centrum Edukacji Artystycznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Nowym Sączu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Andrychowie

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 23 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miechowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie

Uniwersytet Humanistyczny SWPS

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Jarocinie

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Krazyna w Starogardzie Gdańskim

Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu

Katolicka Szkoła Podstawowa w Nowym Sączu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Krakowie

Szkoła Podstawowa w Kątach

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szklarskiej Porębie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie

Szkoła Podstawowa im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Kruszynie

Szkoła Podstawowa w Wasilkowie

Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Krośnie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni

Szkoła Podstawowa Im. J. Korczaka w Brodach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Toruniu

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Zamościu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego we Włocławku

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie Falenicy

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5 we Wrocławiu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie

Szkoła Podstawowa w Bożem

Szkoła Podstawowa Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krusinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Skierniewicach

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oławie

Powiatowe Centrum Edukacji w Kamiennej Górze

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Żarach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Termedica w Poznaniu

Gabinet Psychoterapeutyczny Elżbieta Cichosz-Bąk

Przeczytaj

Co nasi klienci mówią o nas

14-02-2023

Marzena Bojańska, Dyrektor PPP w Gostyniu

"System Diagmatic pozwala w szybki i bardzo dostępny sposób ocenić funkcjonowanie społeczne w wielu obszarach, również u uczniów ukraińskich. W końcu dostępne jest narzędzie, które pozwala przyjrzeć się motywacji i amotywacji, w różnych sferach, funkcjonowaniu w rolach społecznych, w realizacji zadań szkolnych i poza szkolnych, jak również ocenić ryzyko uzależnienia od Internetu i cyberprzemocy. Dodatkowo analiza i opis wyników pozwala na jasną interpretację, przygotowanie zaleceń i zaplanowanie działań naprawczych."

16-02-2023

Katarzyna Kotowicz, Psycholog / Justyna Jesień, Psycholog - PPP nr 6 w Łodzi

"Z narzędzi Diagmatic pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi korzystają w codziennej diagnozie sfery emocjonalno-społecznej dzieci i młodzieży. Jest to narzędzie wielowymiarowe, które zastępuje inne pojedyncze kwestionariusze. Niewątpliwym atutem skal Diagmatic jest ciekawa dla odbiorcy forma udzielania odpowiedzi - z wykorzystaniem komputera, relatywnie krótki czas badania oraz natychmiastowa, przejrzysta forma prezentacji uzyskanych wyników. Uzyskiwany opis wyników badań jest na tyle wyczerpujący i dokładny, że umożliwia trafną interpretację oraz jej dalsze wykorzystanie w sporządzanych dokumentach postdiagnostycznych. Narzędzie Diagmatic na tle innych wyróżnia się możliwością uzyskania informacji o mocnych stronach, zasobach i umiejętnościach dziecka zarówno w obszarze edukacyjnym, indywidualnym, rodzinnym i społecznym."

08-03-2023

Aneta Głuchowska, Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy w Falenicy

"Zakup baterii kwestionariuszy funkcjonowania społecznego oraz motywacji i amotywacji przez członków zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej naszego ośrodka okazał się doskonałym wzbogaceniem naszego warsztatu w zakresie diagnozy. Procedura badania szybka, ciekawa, zarówno dla badanych, jak i badających. Szczegółowa interpretacja wyników wypełnionych kwestionariuszy stanowi bogaty materiał do dalszej pracy z naszymi podopiecznymi."

08-03-2023

Tomasz Obrzud, OŚOPiP w Nowym Sączu

"Uważam, że narzędzia diagnostyczne Diagmatic są bardzo pomocne, szczególnie jeśli chodzi o funkcjonowanie społeczne dziecka oraz jego roli w rodzinie i wśród rówieśników. Niezwykle przydatnym testem jest test ryzyka uzależnień od elektroniki i Internetu, który można stosować przesiewowo wśród nastolatków."

21-02-2023

Lidia Wasielak, pedagog, PPP w Krotoszynie

"Narzędzie Diagmatic spełnia moje oczekiwania. Testy są skonstruowane w przejrzysty dla uczniów sposób i zawierają, istotne z punktu widzenia oceny funkcjonowania emocjonalno-społecznego obszary. Ich stosowanie nie wymaga znacznego nakładu czasu, a wygenerowane wyniki zawierają istotne informacje, które w procesie konstruowania diagnozy pomagają przyjrzeć się wielu aspektom funkcjonowania emocjonalnego dziecka."

21-02-2023

Joanna Sójka, pedagog, PPP w Krotoszynie

"Testy Diagmatic wykorzystuję przede wszystkim do diagnozy zaburzeń zachowania i emocji oraz badania motywacji do nauki. Stanowią świetną alternatywę dla testów w formie papierowej, atrakcyjną dla dzieci i młodzieży z uwagi na możliwość wypełnienia ich na tablecie lub komputerze. Dotychczas nie mieliśmy w poradni testu do badania motywacji i amotywacji do nauki, dlatego diagmatic świetnie wypełnił tę lukę. Testy są krótkie, zajmują niewiele czasu, a jednocześnie dają dobry materiał do analizy."

21-02-2023

Sylwia Włodarz, psycholog, PPP w Krotoszynie

"Z testów Diagmatic korzystam dość często, nie tylko w celach diagnostycznych, ale też w poradnictwie - pozwalają na wspólne bliższe przyjrzenie się trudnościom młodej osoby i są pomocne w wyznaczaniu celów pracy psychologicznej. W takim przypadku wyniki tych testów zazwyczaj omawiam również z uczniem, na ile odzwierciedlają one to, jak sam siebie przeżywa. Stąd też miałam możliwość wysłuchania informacji zwrotnych od niektórych osób badanych, które są pozytywne - mówiły one o tym, że dzięki badaniu mogły lepiej poznać siebie i to w przystępny sposób. Jeśli chodzi o użyteczność testów to sam przekrój obszarów, które bada Diagmatic jest duży i daje wiele możliwości. Najczęściej korzystam ze Sprofilowanych Kwestionariuszy Zasobów i Zaburzeń w Funkcjonowaniu Indywidualnym i Realizacji Ról Społecznych oraz Kwestionariusza Motywacji i Amotywacji - Sfera Uczenia się."

21-02-2023

Bernadetta Leczykiewicz, psycholog, PPP w Krotoszynie

"Bateria Kwestionariuszy Funkcjonowania Społecznego (B-KFS) jest wieloaspektowym narzędziem umożliwiającym wnikliwą i szeroką diagnozę zarówno zasobów jak i deficytów oraz zaburzeń w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci w wieku od 9 do 16 lat. Pomaga między innymi w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn przeżywanych przez dziecko trudności i zaplanowaniu odpowiednich oddziaływań pomocowych i terapeutycznych."

14-03-2023

Jolanta Bień -pedagog specjalny, Izabela Kaznowska -psycholog, SPPP w Krakowie

"Badania testami Diagmatic są bardzo przydatne. Dzieci lubią taką formę badania,” testowania”. Robią je chętnie, są dla nich atrakcyjne. Diagnoza jest szybka i wielowymiarowa. Pozwala na szybki obraz całościowy i można pogłębić dany obszar w pracy diagnostycznej. Bardzo przydatne i czytelne są wykresy. Dostęp do danych jest szybki i z każdego miejsca, co ułatwia pracę diagnosty. Diagnoza Diagmatic zawiera bardzo szczegółowe dane, można z nich korzystać dowolnie w zależności od potrzeb. Wyniki są obiektywne. Dzieci i młodzież są zazwyczaj ciekawe wyników, chętnie rozmawiają o tym „co im wyszło”, co daje możliwość dalszej diagnozy i pracy terapeutycznej."

27-03-2023

dr Małgorzata Zabłocka, Szkoła Podstawowa w Krusinie

"Narzędzia diagnostyczne pozwalają mi monitorować wiele ważnych dla funkcjonowania psychospołecznego uczniów zmiennych : to jak uczniowie czują się w grupie, w relacjach z innymi oraz to jak czują się sami ze sobą, to czy mogą liczyć na czyjeś wsparcie czy czują się osamotnieni,  czy wierzą w siebie, jakie mają umiejętności społeczne oraz stosunek do nauki i szkoły, a także w jaki sposób korzystają z Internetu. Ogromną wartością narzędzi jest koncentracja zarówno na zasobach ucznia jak i na obszarach wymagających „pracy” oraz uwzględnienie zarówno czynników ryzyka jak i chroniących. Uzyskanie przez badacza gotowych wyników z odniesieniem do norm, ich graficzna prezentacja oraz wstępna analiza opisowa są niezwykle pomocne. Jestem wdzięczna, że mogę korzystać z tak profesjonalnych narzędzi diagnostycznych."

12-04-2023

Tamara Furka - pedagog szkolny, Bogusława Saik - psycholog szkolny, Szkoła Podstawowa w Kruszewcu

"Diagmatic to wysokiej klasy narzędzia do diagnozy dzieci i młodzieży w najistotniejszych dla ich rozwoju obszarach. Narzędzia te pozwalają zdobyć pedagogom i psychologom szkolnym niezbędną wiedzę na temat sytuacji psychoedukacyjnej uczniów i na tej podstawie m.in. modyfikować i dostosowywać treści programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły do ich potrzeb, a także wspierać działania wychowawców. Narzędzia są łatwo dostępne - wersja online jest wygodna zarówno dla badającego, jak i badanego. Raporty z badań są czytelne i ułatwiają diagnostom analizę. Warto korzystać z Diagmatic w szkole."

Dowiedz się

Co słychać w Diagmatic

06-03-2024

Skala Aprobaty Społecznej już dostępna

Potrzeba zdobycia aprobaty społecznej może prowadzić do nieświadomego lub celowego fałszowania informacji o sobie, szczególnie w sytuacjach diagnostycznych. Nasza nowa skala to jedyne w Polsce tego typu samodzielne narzędzie skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat. Skala ocenia jak bardzo badani próbują pokazać się z lepszej (lub gorszej) strony w oczach dorosłych i rówieśników.

Czytaj dalej

04-07-2023

Przegląd wiosennych konferencji

Wiosna to pora roku, która obfituje w liczne wydarzenia przyciągające specjalistów zainteresowanych diagnozą psychologiczno-pedagogiczną. Po intensywnym sezonie konferencyjnym jesienią nadszedł czas, aby przyjrzeć się wiosennym konferencjom z udziałem Diagmatic.

Czytaj dalej

17-11-2022

Jesienne konferencje z udziałem Diagmatic

Jesienny sezon konferencyjny rozpoczęliśmy 20 września od XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Poznaniu. Podczas sekcji dotyczącej myśli metateoretycznej i metodologicznej w pedagogice, mieliśmy okazję zaprezentowania naszych narzędzi szerokiemu gronu odbiorców.

Czytaj dalej

16-05-2022

Rekomendacja Konsultanta Krajowego

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień - Konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży wydała rekomendację dla naszych metod, określając je jako cenne narzędzia diagnostyczne w poradniach ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Przeczytaj rekomendację

08-02-2022

Cyberprzemoc - czynniki ochronne i ryzyka

W najnowszym wydaniu czasopisma Current Issues in Personality Psychology można znaleźć artykuł opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez nasz zespół w ramach prac standaryzacyjnych do B-KFS.

Przeczytaj artykuł

08-12-2021

Rekomendacja Ministerstwa Sprawiedliwości

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich MS rekomenduje nasze narzędzia w opiniowaniu sądowo-psychologicznym. Zachęca także diagnostów do aktualizowania warsztatu pracy o nowe rozwiązania wartościowe metodologicznie.

Zobacz rekomendację

06-12-2021

Diagmatic na KDE 2021

W dniach 18-20.11.2021 r. odbyła się XXVII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej.
Marek Robel - odpowiedzialny w Diagmatic za digitalizację narzędzi diagnostycznych - zaprezentował na niej praktyczne wykorzystanie Systemu przez badaczy i diagnostów.

18-10-2021

SPSwP poleca narzędzia Diagmatic

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce oceniło pozytywnie nasze narzędzia diagnostyczne w obszarze Funkcjonowania Społecznego oraz Motywacji i Amotywacji, podkreślając ich wysoką trafność i rzetelność oraz przydatność w pracy sądowych specjalistów.

24-09-2021

Konferencja - Uzależnienia 2021

W dniach 6-8.09.2021 r. w Warszawie odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja "Uzależnienia - Polityka, Nauka, Praktyka. Profilaktyka ryzykownych zachowań".
Wzięły w niej udział przedstawicielki Diagmatic - Karina Porębska oraz prof. dr hab. Ewa Wysocka.

01-08-2021

Uniwersytet Warszawski wybrał Diagmatic

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego zakończył kolejną turę badań eksperckich, realizowanych w ramach projektu Obserwatorium Oświatowe, w której wykorzystał nasze narzędzia diagnostyczne. Więcej szczegółów na temat projektu można znaleźć tutaj.

05-01-2021

Opinia ekspercka

Dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ dokonała oceny naszych narzędzi diagnostycznych w obszarze funkcjonowania społecznego (B-KFS) w zakresie wartości diagnostycznej dla praktyków.

22-11-2020

Diagmatic na KDE

W dniach 19-20.11.2020 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej.
Autorzy naszych narzędzi - prof. dr hab. Ewa Wysocka oraz dr Tomasz Żółtak - wzięli udział w sesji plenarnej.

25-09-2020

Człowiek@społeczny

W dniu 22.09.2020 podczas seminarium zorganizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Krakowie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim prezentowaliśmy opracowane przez nas baterie testów oraz system diagnoz.

Poznaj

Co oferujemy

Dwie baterie kwestionariuszy w formie samopisu, do badania uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej

(B-KMiA)

Bateria Kwestionariuszy Motywacji i Amotywacji

Obejmuje 8 testów diagnostycznych do badania rodzajów motywacji i przyczyn jej deficytów w sferze:

 • uczenia się
 • prospołecznej
 • relacji rówieśniczych
 • aktywności fizycznej
(B-KFS)

Bateria Kwestionariuszy do Oceny Funkcjonowania Społecznego

Składa się z 7 wielowymiarowych testów podstawowych oraz 6 testów przekrojowych, obejmujących:

 • zaburzenia w funkcjonowaniu indywidualnym (sfera poznawcza, emocjonalna, somatyczna i zachowaniowa)
 • zaburzenia w realizowaniu ról społecznych (rola rówieśnika, dziecka, ucznia)
 • zaburzenia w funkcjonowaniu z Mediami (cyberprzemoc, ryzyko uzależnienia od Internetu)
 • zasoby w funkcjonowaniu indywidualnym
 • zasoby w funkcjonowaniu w relacjach społecznych
 • zasoby w funkcjonowaniu w relacjach edukacyjnych
(SAS) - NOWE NARZĘDZIE JUŻ DOSTĘPNE

Skala Aprobaty Społecznej

Narzędzie pozwala na weryfikację skłonności badanych do prezentowania się nie tylko w lepszym, ale też i gorszym świetle.

 • dostępna w wersji dla dzieci oraz adolescentów
 • skala składa się z prostych, zrozumiałych dla docelowej grupy wiekowej pozycji testowych
 • narzędzie może być stosowane jako dodatkowe wsparcie przy diagnozie z wykorzystaniem dowolnych kwestionariuszy samoopisowych
Poznaj

Jak pracuje się z naszymi metodami

Zobacz, jak krok po kroku przebiega proces diagnozy za pomocą naszych narzędzi.

1
Diagnosta loguje się do Systemu Diagnoz (dowolna lokalizacja i urządzenie z dostępem do Internetu)
2
Diagnosta wybiera jeden z 21 dostępnych testów (z obszaru funkcjonowania społecznego lub motywacji)
3
Diagnosta wskazuje sposób przeprowadzenia badania (stacjonarnie: komputer, tablet lub zdalnie)
4
Badany odpowiada na pozycje testowe (małe obciążenie testem ze względu na zastosowanie metod IRT)
5
Diagnosta otrzymuje znormalizowany wynik ilościowy i jakościowy tuż po zakończeniu badania
6
Diagnosta analizuje otrzymane wyniki (wykres, tabela metryk, wsparcie interpretacji, zalecenia postdiagnostyczne) i stawia diagnozę
7
Diagnosta może przeanalizować przebieg zmian w procesie terapeutycznym (porównania kilku badań tej samej osoby z różnych okresów)
Poznaj

Korzyści dla diagnostów

Wiedza i technologie, które podnoszą komfort Twojej pracy

Odkryj

Korzyści, które wpływają na jakość diagnoz

Zastosowanie modeli IRT umożliwia dostarczenie diagnostom testów o wysokiej trafności i rzetelności przy jednoczesnej redukcji pozycji testowych. Automatyzacja obliczeń eliminuje błędy związane z ręczną pracą z danymi, a standaryzacja procedury badania i obliczania wyniku zapewnia ujednoliconą interpretację.

Korzyści, które wpływają na jakość diagnoz.
Poznaj

Korzyści, które usprawnią Twoją pracę

Wykorzystanie technologii informatycznych sprawia, że praca diagnosty jest łatwiejsza i szybsza, pozostawiając więcej czasu na rozmowę z osobą badaną. Skrócenie czasu diagnozy oraz jej formuła pozwalają zredukować problemy związane z deficytem motywacji i zaangażowania osoby diagnozowanej.

Korzyści, które usprawnią Twoją pracę.
Doświadcz

Korzyści wynikające z nowoczesnych technologii

System Diagnoz jest kompleksowym rozwiązaniem umożliwiającym przeprowadzenie badań w sposób prosty, intuicyjny i wygodny dla diagnosty, a równocześnie atrakcyjny dla osoby badanej. Spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Korzyści wynikające z nowoczesnych technologii.
Cytat
Przeczytaj

Co mówią o nas eksperci?

„Jestem przekonany, że Autorzy wykonali ogromną, wartościową pracę. Dzięki niej polska diagnostyka wzbogaci się o wartościowe, profesjonalnie przygotowane, przydatne w pracy diagnostycznej narzędzie.”

Prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński
Członek Rzeczywisty PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Skorzystaj

Umów się na prezentację sytemu i narzędzi diagnostycznych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych narzędziach lub
przekonać się jak bardzo nasz system pomoże Ci w przeprowadzaniu diagnoz, wypełnij poniższy formularz i pozwól nam się z Tobą skontaktować.