03-07-2023

Przegląd wiosennych konferencji z udziałem Diagmatic

Przeczytasz w 3 minuty

Wiosna to pora roku, która obfituje w liczne wydarzenia przyciągające specjalistów zainteresowanych diagnozą psychologiczno-pedagogiczną. Po intensywnym sezonie konferencyjnym jesienią nadszedł czas, aby przyjrzeć się wiosennym konferencjom z udziałem Diagmatic.

Wystartowaliśmy 14 kwietnia od Mazowieckiego Kongresu Edukacyjnego w Warszawie, gdzie wraz z osobami ze środowiska naukowego oraz edukacyjnego przeprowadziliśmy warsztaty na temat profesjonalnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zorganizowane dla osób zajmujących się kwestiami związanymi z oświatą.

Kolejnym wydarzeniem w naszym wiosennym kalendarzu był Festiwal Edukacyjny „Nowe inspiracje”, który odbył się w dniach 21-22 kwietnia w Katowicach. Podczas festiwalu, w ramach warsztatów, przedstawiliśmy cyfrowe testy do wykorzystania w szkole. Dyrektorzy oraz nauczyciele w czasie ich trwania mieli możliwość poznania Systemu z dwóch perspektyw: diagnosty, oraz osoby diagnozowanej.

Po udziale w Festiwalu Edukacyjnym, znaleźliśmy czas jedynie na krótką przerwę, jako że w maju szykowaliśmy się do kolejnych czterech konferencji.

Pierwszą z nich była XI Ogólnopolska Konferencja naukowa z cyklu „Problemy Współczesnej profilaktyki”, która odbyła się w dniach 16-17 maja w Lublinie. W sesji - Szkoła jaka jest (nie) każdy widzi, dr. Aleksandra Jasińska-Maciążek (Uniwersytet Warszawski) wystąpiła z tematem - „Znaczenie diagnozy funkcjonowania społecznego uczniów w planowaniu i realizowaniu pracy wychowawczej szkoły. Przykład zastosowania narzędzi Diagmatic”. W trakcie tego wydarzenia odbyły się również nasze warsztaty, który skupiały się na wykorzystaniu testów przez psychologów oraz pedagogów szkolnych.

Drugim wydarzeniem był Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów, który odbył się w dniach 26-27 maja w Warszawie. Psycholożka z naszego zespołu Bogumiła Pasierb-Nowak wygłosiła prelekcję, w trakcie której opowiedziała o wyzwaniach diagnozy, aktualnych zaleceniach dotyczących narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży i o tym, jak narzędzia Diagmatic na nie odpowiadają.

Trzecim z nich była Konferencja „O edukacji włączającej”, która odbyła się dn. 31 maja w Leżajsku. Dyrektor (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Krakowie) Iwona Jabłonka miała wystąpienie, którego tematem była „Diagnoza psychologiczno–pedagogiczna w szkole szansą na skuteczne wsparcie uczniów – wykorzystanie narzędzi diagnostycznych Diagmatic na przykładzie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 14 w Krakowie”. Przeprowadziliśmy również warsztaty dotyczące diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla dyrektorów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli szkół.

Ostatnim wydarzeniem w naszym wiosennym kalendarzu była 31. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, która odbyła się w dniach 1-3 czerwca w Bydgoszczy. W sesji - Zagadnienia diagnozy i terapii w kontekście prawidłowego i nieprawidłowego przebiegu rozwoju - autorka narzędzi - prof. dr hab. Ewa Wysocka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) wygłosiła prelekcje na temat narzędzi diagnostycznych Diagmatic. Przeprowadziliśmy również warsztaty dotyczące nowoczesnej diagnozy funkcjonalnej w praktyce dla środowiska akademickiego skupiającego się wokół Psychologii Rozwojowej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencjach. Wasza obecność, zaangażowanie oraz inspirujące rozmowy zarówno podczas warsztatów, jak i w kuluarach, pozwoliły nam zdobyć cenne informacje, które mają dla nas duże znaczenie w dalszym rozwoju i lepszym zrozumieniu Waszych potrzeb.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom odpowiedzialnym za organizację oraz koordynację poszczególnych wydarzeń. Wasze zaangażowanie, staranność i pomoc odegrały kluczową rolę w powodzeniu tych wydarzeń. Dziękujemy Wam za zaproszenie nas do udziału i za okazaną pomoc na każdym etapie.

Z niecierpliwością wyczekujemy kolejnych wydarzeń, które stanowić będą doskonałą okazję do spotkania się i zapoznania specjalistów z naszymi rozwiązaniami służącymi skutecznej diagnozie dzieci i młodzieży.

Zespół Diagmatic