We wpisie dowiesz się, w jaki sposób nasze narzędzia diagnostyczne posłużyły do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego oraz działań wspierających rozwój kompetencji uczniów w ostrołęckich szkołach podstawowych.
25-04-2022

Wykorzystanie metod Diagmatic w projekcie “Ostrołęckie obserwatorium oświatowe”

We wpisie dowiesz się, w jaki sposób nasze narzędzia diagnostyczne posłużyły do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego oraz działań wspierających rozwój kompetencji uczniów w ostrołęckich szkołach podstawowych.

przeczytasz w 4 minuty

Pragniemy poinformować, że w ramach projektu „Ostrołęckie obserwatorium oświatowe”, skupiającego się na problematyce efektywności nauczania, kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów oraz równości szans edukacyjnych, zostały przeprowadzone badania z wykorzystaniem naszych narzędzi.

Projekt skupia się na prowadzeniu cyklicznych badań wśród kolejnych roczników uczniów, co pozwala na analizowanie zmian na przestrzeni czasu. W ramach drugiego etapu badań wykorzystano System Diagnoz Diagmatic - były one prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Badanymi byli uczniowie rozpoczynający naukę w VIII klasie szkoły podstawowej w roku 2020/21.Wyniki tych badań stanowią cenne źródło informacji na temat uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej, gdyż dzięki nim udało się m. in. ustalić, że:

  • dziewczęta, częściej niż chłopcy, posiadają wysoko rozwinięte umiejętności prospołeczne, asertywne, empatyczne oraz kooperacyjne. Wśród chłopców natomiast zwykle obserwowano typowy/przeciętny poziom kompetencji społecznych, ale też i nieco wyższy niż wśród ich koleżanek odsetek reprezentantów o bardzo niskich umiejętnościach prospołecznych;
  • uczniowie, którzy chętnie pomagają innym, wykazują się mniejszą niechęcią i wrogością wobec rówieśników, co wskazuje na wysoce istotne znaczenie kompetencji prospołecznych dla kształtowania się postaw wobec kolegów i koleżanek;
  • osoby, które potrafiły współpracować z innymi, miały poczucie większego wsparcia ze strony rówieśników oraz rzadziej czuły się przez nich odrzucone, natomiast asertywność uczniów prowadziła do mniejszej wrogości ze strony innych;
  • w przypadku ryzyka uzależnienia od Internetu ważnymi czynnikami chroniącymi okazały się wysoka samoocena, poczucie kontroli, konstruktywne radzenie sobie, zachowania prospołeczne oraz umiejętność rozpoznawania emocji, natomiast największą rolę odgrywało wsparcie ze strony nauczycieli, rówieśników i domu rodzinnego.

Dzięki wykorzystaniu Baterii Kwestionariuszy Funkcjonowania Społecznego osoby prowadzące badania uzyskały szeroki zakres informacji na temat uczniów VIII klasy szkoły podstawowej ostrołęckich szkół. Dane te stanowią podstawę do planowania działań postdiagnostycznych, wspierania rozwoju kompetencji uczniów, a także tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkół.

Pokazuje to, że dzięki zastosowaniu naszych narzędzi diagności przyczyniają się do zdobywania i poszerzania wiedzy na temat dzieci i młodzieży, a tym samym tworzą podstawę do dobierania i stosowania możliwie najlepszych metod wspierania rozwoju uczniów.

Dla zainteresowanych, z informacjami dotyczącymi „Ostrołęckiego obserwatorium oświatowego” oraz pełnym raportem z wspomnianych badań można zapoznać się pod linkiem: https://www.pedagog.uw.edu.pl/ostroleka/projekty/ostroleckie-obserwatorium-oswiatowe/

Mamy nadzieję, że przekazane wiadomości będą stanowiły inspirację do działań z wykorzystaniem naszych metod.

Opracowanie: Jakub Wojtas, psycholog